1. glödlampa

  glödlampa, ljuskälla i vilken ljus alstras genom att en glödtråd hettas upp av elektrisk ström.
 2. glöd

  glöd är strålning som uppstår i mycket varma föremål.
 3. glödtråd

  glödtråd, tråd, vanligen av volfram, som uppvärms med elektrisk ström för att t.ex. ge ljus i en glödlampa eller ge katoden i elektronrör rätt arbetstemperatur.
 4. glöd

  glöd subst. ~en ~er ORDLED: glöd-en
  Svensk ordbok
 5. eld och glöd

  eld och glöd, annat namn på växtarten eldkrona.
 6. industriella revolutionen

  industriella revolutionen, term som avser omvälvningen från agrarsamhälle till industrisamhälle, i första hand i Storbritannien men även industrisamhällets genombrott i andra länder.
 7. glödhoppa

  glödhoppa, gotländsk maträtt som består av grillat eller halstrat, tunt skivat, rökt eller rimmat lammkött.
 8. glödmoln

  glödmoln, nuée ardente, vulkaniskt utbrottsfenomen.

 9. glödtrådspyrometer

  glödtrådspyrometer, temperaturmätningsinstrument som används vid höga temperaturer, exempelvis i metallsmältor.
 10. glödkulemotor

  glödkulemotor, se tändkulemotor.