1. glas

  glas, en amorf (ickekristallin) produkt (vanligtvis transparent) som framställs genom att sand och alkalier smälts tillsammans med t.ex. kalk och blyoxid.
 2. glasabborrfiskar

  glasabborrfiskar, Chandidae , familj abborrlika fiskar som omfattar ca 40 arter, mer än hälften i sötvatten, övriga i kustnära vatten i indopacifiska området.
 3. glasa

  gla`sa verb ~de ~t ORDLED: glas-ar SUBST.: glasande, glasning
  Svensk ordbok
 4. glas

  glas, tidsenhet som användes ombord på fartyg i de flesta länders handelsflottor till omkring 1960.
 5. kristallnatten

  kristallnatten, tyska Reichskristallnacht, benämning på den judepogrom som genomfördes natten mellan 9 och 10 november 1938 och som var inledningen på de s.k. novemberpogromerna.
 6. kapillärkraft

  kapillärkraft, kapillaritet, hårrörskraft, kapillärverkan, fenomen som innebär att en vätska antingen stiger upp eller pressas ner i smala rör (kapillärer) eller porösa material, där dessa sticker ner i vätskan.
 7. Berlinmuren

  Berlinmuren, östtysk gränsmur mellan Västberlin och Östberlin, påbörjad 13 augusti 1961 då gränsen stängdes helt.

 8. joniserande strålning

  joniserande strålning, oftast benämning på alfa-, beta- och gammastrålning som absorberas i materia och därvid slår ut elektroner från atomer och molekyler, efterlämnande elektriskt laddade joner.
 9. glödlampa

  glödlampa, ljuskälla i vilken ljus alstras genom att en glödtråd hettas upp av elektrisk ström.
 10. Doktor Glas

  Doktor Glas, idéroman av Hjalmar Söderberg, utgiven 1905.