1. glatt muskulatur

  glatt muskulatur, sammanfattande benämning på muskler vilka inte företer en mikroskopiskt påvisbar tvärstrimmighet.
 2. glatt muskel

  glatt muskel, se muskel.
 3. glatt

  glatt se glädja
  Svensk ordbok
 4. glatt

  glatt adj., neutr. ~
  Svensk ordbok
 5. glatt mångfald

  glatt mångfald, differentiabel mångfald , i matematiken en mångfald där koordinatbytena förmedlas av glatta funktioner.
 6. glatt funktion

  glatt funktion, slät funktion , i matematiken en funktion med tillräckligt många derivator.
 7. glatt daggkåpa

  glatt daggkåpa, Alchemilla glabra , art i familjen rosväxter.
 8. artär

  artär, pulsåder, blodkärl som leder syremättat blod från hjärtat ut till kroppens olika delar (denna definition gäller det s.k. stora kretsloppet; om lilla kretsloppet se nedan).
 9. glattnässla

  glattnässla, annat namn på underarten fjällnässla.
 10. glattbränning

  glattbränning, vid keramiktillverkning bränning av glasyren, se rågodsbränning.