1. gles

  gles adj. ~t
  Svensk ordbok
 2. Glesbygdsverket

  Glesbygdsverket, statlig myndighet 1991–2009, till 1998 benämnd Glesbygdsmyndigheten.
 3. gleshålssprängning

  gleshålssprängning, sprängning med jämförelsevis stort hålavstånd i förhållande till försättningen (det vinkelräta avståndet från borrhål till fri bergyta).
 4. glesgröe

  glesgröe, Glyceria lithuanica, art i växtfamiljen gräs.
 5. glesbygd

  glesbygd, i svensk befolkningsstatistik motsatsen till tätort.
 6. glesstarr

  glesstarr, Carex distans , art i växtfamiljen halvgräs.
 7. Glesbygdsmyndigheten

  Glesbygdsmyndigheten, mellan 1991 och 1999 namn på den statliga myndigheten Glesbygdsverket.
 8. glesbygdspolitik

  glesbygdspolitik, åtgärder som syftar till att motverka folkminskning och upprätthålla näringsliv och service i områden med liten och utspridd befolkning.
 9. glesa ut

  glesa u´t verb glesade glesat ORDLED: gles-ar SUBST.: utglesande, utglesning
  Svensk ordbok
 10. glesna

  gle`sna verb ~de ~t ORDLED: gles-nar SUBST.: glesnande
  Svensk ordbok