1. gles

  gles adj. ~t
  Svensk ordbok
 2. Glesbygdsverket

  Glesbygdsverket, statlig myndighet 1991–2009, till 1998 benämnd Glesbygdsmyndigheten.
 3. Glesbygdsmyndigheten

  Glesbygdsmyndigheten, mellan 1991 och 1999 namn på den statliga myndigheten Glesbygdsverket.
 4. glesbygdspolitik

  glesbygdspolitik, åtgärder som syftar till att motverka folkminskning och upprätthålla näringsliv och service i områden med liten och utspridd befolkning.
 5. gleshålssprängning

  gleshålssprängning, sprängning med jämförelsevis stort hålavstånd i förhållande till försättningen (det vinkelräta avståndet från borrhål till fri bergyta).
 6. glesgröe

  glesgröe, Glyceria lithuanica, art i växtfamiljen gräs.
 7. glesbygd

  glesbygd, i svensk befolkningsstatistik motsatsen till tätort.
 8. glesstarr

  glesstarr, Carex distans , art i växtfamiljen halvgräs.
 9. glesa ut

  glesa u´t verb glesade glesat ORDLED: gles-ar SUBST.: utglesande, utglesning
  Svensk ordbok
 10. glesna

  gle`sna verb ~de ~t ORDLED: gles-nar SUBST.: glesnande
  Svensk ordbok