1. gley

    gley , (ryska glej ’lera’), gleybildning, rödstrimmiga mönster av utfällda järnkolloider i ferriform (Fe 3+) i en i övrigt reducerad blågrå jordmån med järn i ferroform (Fe 2+).
  2. gleysols

    gleysols, jordmånsklass i FAO/UNESCO-systemet, där gley finns på högst 50 cm djup.
  3. jordmåner

    jordmåner, de delar av jordskorpans ytskikt som under varierande tidsrymder har påverkats av klimat och organismer.