1. glia

  glia, neuroglia, stödjevävnad bestående av gliaceller i hjärna, ryggmärg och ögats näthinna.
 2. glia

  gli`a subst. ~n ORDLED: gli-an
  Svensk ordbok
 3. gliadin

  gliadin, upplagsprotein i vete.
 4. gliadinantikroppar

  gliadinantikroppar, i blodet cirkulerande antikroppar riktade mot gliadin.
 5. neuroglia

  neuroglia, detsamma som glia.
 6. stödjevävnad

  stödjevävnad, hos människan och djur sammanfattande benämning på bindväv, brosk, benvävnad och glia.
 7. oligodendrogliaceller

  oligodendrogliaceller, oligodendrocyter, celler med få utskott, en typ av glia- eller stödjeceller i det centrala nervsystemet.
 8. glioblastom

  glioblastom, glioblastoma multiforme, tumör bildad av omogna stödjeceller, en höggradigt elakartad hjärntumör.
 9. mikroglia

  mikroglia, små gliaceller, stödjeceller, i hjärn- och ryggmärgsvävnad.
 10. optikusgliom

  optikusgliom , tumör i synnerven, bestående av glia- eller stödjeceller, i praktiken alltid astrocyter; optikusgliom är alltså ett astrocytom.