1. glid

  glid subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: glid-et
  Svensk ordbok
 2. glidande medelvärde

  glidande medelvärde, en utjämning av en oregelbunden tidsserie, x( t), som erhålls genom att man bildar medelvärdet av ett antal successiva värden.
 3. glidande bakterier

  glidande bakterier, samlingsnamn för ett antal obesläktade bakteriegrupper som trots att de saknar synliga rörelseorganeller ändå har förmåga att röra sig.
 4. glidflykt

  glidflykt används av olika djurgrupper för att ta sig fram t.ex. mellan träd utan att falla ned till marken.
 5. glidformsgjutning

  glidformsgjutning, betonggjutning med hjälp av en glidande form, glidform.
 6. glidning

  glidning, inom metallurgi en förflyttning av en del av ett kristallkorn i förhållande till ett annat genom rörelse av dislokationer på ett kristallplan.
 7. glidlinje

  glidlinje, ett av två karakteristika för största deformationsändring i ren skjuvning vid plan idealplastisk deformation.
 8. glidsänke

  glidsänke, sänke som används vid bottenmete efter stor fisk.
 9. glidtal

  glidtal, storhet som anger förhållandet vid en viss fart mellan ett flygplans motstånd utan motordragkraft och lyftkraften.
 10. glidbråck

  glidbråck, en typ av bråck i bukhåleväggen vid vilket ett organ helt eller delvis följer med bukhinnan vid bildningen av bråcket.