1. glidande bakterier

  glidande bakterier, samlingsnamn för ett antal obesläktade bakteriegrupper som trots att de saknar synliga rörelseorganeller ändå har förmåga att röra sig.
 2. glida

  gli`da verb gled glidit gliden glidna, pres. glider ORDLED: glid-er SUBST.: glidande, glidning; glid
  Svensk ordbok
 3. sociolekt

  sociolekt, social dialekt, språkart (varietet) som är utmärkande för en viss social grupp.
 4. plattektonik

  plattektonik, platt-tektonik, modell för hur litosfären, det vill säga jordskorpan och det översta skiktet av jordmanteln, är uppdelad i segment, plattor, och hur dessa rör sig inbördes.
 5. lunga

  lunga är det organ i kroppen vi andas med.

 6. glidande medelvärde

  glidande medelvärde, en utjämning av en oregelbunden tidsserie, x( t), som erhålls genom att man bildar medelvärdet av ett antal successiva värden.
 7. led

  led, articulatio, hos ryggradsdjur rörlig förbindelse mellan två eller flera skelettdelar, där ändstyckena är klädda med ledbrosk (hyalint brosk, se brosk).

 8. diftong

  diftong, vokalljud som glider från en klangfärg till en annan inom en och samma stavelse.
 9. kvävebindande bakterier

  kvävebindande bakterier, kvävefixerande bakterier, bakterier som genom att omvandla (reducera) molekylärt kväve (N 2) till ammoniak (NH 3) kan tillgodose hela sitt behov av organiskt kväve.
 10. friktionskraft

  friktionskraft, kraft motriktad rörelseriktningen för en kropp i glidning på en yta.