1. glint

  glint, brant, bildad i sedimentära bergarter genom erosion.
 2. glinder

  glin´der subst. glindret, plur. ~, best. plur. glindren el. ~na ORDLED: glindr-et
  Svensk ordbok
 3. Michail Glinka

  Glinka, Michail, 1804–57, rysk tonsättare.
 4. Hans Glinz

  Glinz, Hans, 1913–2008, schweizisk språkforskare, professor vid Pädagogische Akademie i Kettwig och den tekniska högskolan i Aachen.
 5. jordenruntflygning.

  jordenruntflygning. Fyra tvåsitsiga öppna biplan Douglas World Cruiser från USA:s arméflyg startade 17 mars 1924 på den första jordenruntflygningen.
 6. Elinor Glyn

  Glyn, Elinor, 1864–1943, brittisk författare.
 7. jaglina

  ja`glina subst. ~n jaglinor ORDLED: jag--lin-an
  Svensk ordbok
 8. draglina

  dra`glina subst. ~n draglinor ORDLED: drag--lin-an
  Svensk ordbok