1. globalisering

  globalisering, förändringsprocess varigenom stater och samhällen över hela jorden knyts samman i ömsesidiga beroendeförhållanden.
 2. global uppvärmning

  global uppvärmning, engelska global warming, den konstaterade ökningen av medeltemperaturen på jordytan sedan 1850-talet.

 3. globala målen för hållbar utveckling

  globala målen för hållbar utveckling, hållbara utvecklingsmål, engelska Sustainable Development Goals (SDG), 17 mål som FN antagit för att skapa en långsiktigt global hållbar utveckling.

 4. global

  global sägs i egentlig betydelse en företeelse vara som omfattar hela världen.
 5. Globe Theatre

  Globe Theatre, den berömda teater i London där flera av Shakespeares största skådespel uruppfördes.
 6. globala uppvärmningen

  globala uppvärmningen, se global uppvärmning.
 7. Globen

  Globen, egentligen Ericsson Globe, tidigare Stockholm Globe Arena, arena för sport och kultur i Johanneshov, Stockholm, uppförd 1986–88.
 8. glob

  glob är ett klot med en kartbild som visar stjärnhimlen, jorden eller någon annan himlakropp, till exempel månen.
 9. globuliner

  globuliner, förr ofta använd benämning på sådana proteiner som är olösliga i vatten men lösliga i utspädd saltlösning och som fälls ut vid tillsats av ammoniumsulfat.
 10. Glomma

  Glomma, Glåma, Norges längsta flod; 587 km, avrinningsområde 41 800 km 2.