1. globalisering

  globalisering, förändringsprocess varigenom stater och samhällen över hela jorden knyts samman i ömsesidiga beroendeförhållanden.
 2. global uppvärmning

  global uppvärmning, engelska global warming, den konstaterade ökningen av medeltemperaturen på jordytan sedan slutet av 1800-talet.
 3. globala målen för hållbar utveckling

  globala målen för hållbar utveckling, hållbara utvecklingsmål, engelska Sustainable Development Goals (SDG), 17 mål som FN antagit för att skapa en långsiktigt global hållbar utveckling.

 4. glob

  glob är ett klot med en kartbild som visar stjärnhimlen, jorden eller någon annan himlakropp, till exempel månen.
 5. Globen

  Globen, egentligen Ericsson Globe, tidigare Stockholm Globe Arena, arena för sport och kultur i Johanneshov, Stockholm, uppförd 1986–88.
 6. global

  global sägs i egentlig betydelse en företeelse vara som omfattar hela världen.
 7. Globe Theatre

  Globe Theatre, den berömda teater i London där flera av Shakespeares största skådespel uruppfördes.
 8. globala uppvärmningen

  globala uppvärmningen, se global uppvärmning.
 9. global fördunkling

  global fördunkling, global dimming, att solens direkta strålning på jordytan minskar genom bildningen av mikroskopiskt små partiklar, aerosoler, som sprider solljuset.
 10. globin

  globin, gemensam benämning på de polypeptider som ingår i hemoglobin och myoglobin.