1. glottokronologi

  glottokronologi, metod inom historisk språkforskning, introducerad av Morris Swadesh.
 2. glottis

  glottis, struphuvudets ljudapparat, som utgörs av de äkta stämbanden och den mellan dem liggande röstspringan ( rima glottidis).
 3. glottal

  glottal (av glottis), konsonantljud som uppstår då mellanrummet mellan stämbanden (glottis) spärras av eller förträngs.
 4. glottal

  glotta´l adj. ~t ORDLED: glott-al
  Svensk ordbok
 5. glottisstöt

  glottisstöt [glåt`-] subst. ~en ~ar ORDLED: glott-is--stöt-en
  Svensk ordbok
 6. glottis

  glottis [glåt´- el. glåt`-] subst., best. f. ~, n-genus ORDLED: glott-is
  Svensk ordbok
 7. epiglottis

  epiglottis, anatomisk term för struplock.
 8. polyglott

  polyglott, flerspråkig; flerspråkig person.

 9. polyglott

  polyglott, benämning på bok vars text är tryckt på flera språk i parallella kolumner.

 10. proglottid

  proglottid, segment som kontinuerligt knoppas av från den smala halsregionen bakom framänden (scolex) på bandmaskar.