1. glottal

  glottal (av glottis), konsonantljud som uppstår då mellanrummet mellan stämbanden (glottis) spärras av eller förträngs.
 2. glottal

  glotta´l adj. ~t ORDLED: glott-al
  Svensk ordbok
 3. cockney

  cockney, ord som kom att användas av dem som bodde utanför London som en allmänt nedsättande benämning på förvekligade stadsbor.
 4. irokesiska språk

  irokesiska språk, språkfamilj i Nordamerika (östra Canada och USA) som anses besläktad med caddo och siouxspråk (överfamilj makrosiouxspråk).
 5. laryngal

  laryngal (av larynx), språkljud som bildas i larynx (struphuvudet), t.ex. den s.k. glottala klusil som brukar betecknas som ”Knacklaut” i tyska.
 6. stämbandsklusil

  stämbandsklusil, glottal klusil , konsonant som bildas genom att stämbanden för ett ögonblick spärrar av luftströmmen från lungorna.