1. gnat

  gnat subst. ~et ORDLED: gnat-et
  Svensk ordbok
 2. gnathopoder

  gnathopoder, gemensam benämning på de benpar eller extremiteter som hos kräftdjur är mer eller mindre omvandlade och specialiserade för näringsupptagning.
 3. Gnathidea

  Gnathidea , det vetenskapliga namnet på en underordning marina gråsuggor med åtta arter i Norden.
 4. Gnathia

  Gnathia, antik hamnstad i Apulien, södra Italien.
 5. Gnathostomata

  Gnathostomata, vetenskapligt namn som ibland används på överklassen käkförsedda ryggradsdjur, som omfattar alla ryggradsdjur utom rundmunnar.
 6. Gnathostomulida

  Gnathostomulida, det vetenskapliga namnet på en stam marina djur som beskrevs första gången 1956.
 7. Gnathonemus

  Gnathonemus, det vetenskapliga namnet på ett släkte elefantnosfiskar med fem arter, bl.a. elefantfisk.
 8. gnatig

  gna`tig adj. ~t ORDLED: gnat-ig
  Svensk ordbok
 9. gnata

  gna`ta verb ~de ~t ORDLED: gnat-ar SUBST.: gnatande
  Svensk ordbok
 10. käx

  3käx subst. ~et ORDLED: käx-et
  Svensk ordbok