1. gned

  gned se gnida
  Svensk ordbok
 2. förbränning

  förbränning innebär att något brännbart ämne (ett bränsle) förenar sig med syre.

 3. bärnsten

  bärnsten är en gulbrun, halvt genomskinlig sten, som ofta används till smycken.
 4. älggräs

  älggräs, Filipendula , släkte rosväxter med tio arter fleråriga örter i norra tempererade regionen.
 5. kalotypi

  kalotypi, talbotypi, den första fotografiska negativ–positivprocessen, patenterad 1841 av William Henry Fox Talbot, sex år efter hans första experiment.
 6. Morris Louis

  Louis, Morris, egentligen Morris Louis Bernstein, 1912–62, amerikansk målare.
 7. elektricitetsmaskin

  elektricitetsmaskin, utrustning för generering av små mängder elektricitet med hög spänning.
 8. gnida

  gni`da verb gned gnidit gniden gnidna, pres. gnider ORDLED: gnid-er SUBST.: gnidande, gnidning (till 1); gnideri (till 2)
  Svensk ordbok