1. gnissel

  gniss´el subst. gnisslet ORDLED: gnissl-et
  Svensk ordbok
 2. stridor

  stridor, andnöd med pipande eller väsande andning.
 3. stridulation

  stridulation, hos leddjur ljudalstring genom att en kroppsdel gnids mot en annan.
 4. internet

  internet, världsomspännande datornät bestående av hopkopplade regionala och lokala nät där alla anslutna datorer kommunicerar enligt fastställda regler, kommunikationsprotokollen inom TCP/IP-familjen (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).

 5. gnissla

  gniss`la verb ~de ~t ORDLED: gnissl-ar SUBST.: gnisslande, gnissling; gnissel
  Svensk ordbok
 6. tollepinne

  tollepinne [tål`e-] subst. ~n tollepinnar el. tollpinne [tål`-] ~n tollpinnar ORDLED: toll(e)--pinn-en
  Svensk ordbok