1. elektricitet

  elektricitet är negativa och positiva laddningar i rörelse.

 2. naturrätt

  naturrätt, rättslära enligt vilken det finns rättsliga principer som är grundade i naturens egen ordning och nedlagda i människans natur och som står över de lagar som stiftats av människor.
 3. Globe Theatre

  Globe Theatre, den berömda teater i London där flera av Shakespeares största skådespel uruppfördes.
 4. sufism

  sufism, samlingsbegrepp för islamisk mystik.
 5. ottomotor

  ottomotor, förbränningsmotor av kolvtyp där förbränningen initieras av en gnista från ett tändstift.
 6. bensin

  bensin är en vätska som görs av petroleum och som mest används som motorbränsle.

 7. knallgas

  knallgas är en mycket farlig gasblandning som antänds lätt och som exploderar kraftigt.
 8. Blodiga söndagen

  Blodiga söndagen, historisk benämning på söndagen den 22 januari (9 januari enligt den gamla ryska tideräkningen) 1905, då ryska trupper öppnade eld mot en mångtusenhövdad massa av fredliga och tsartrogna demonstranter, huvudsakligen strejkande arbetare men även många kvinnor och barn.
 9. elektrisk urladdning

  elektrisk urladdning uppstår då elektrisk ström leds genom en gas eller ett ämne som normalt är oledande.
 10. gnejs

  gnejs, grovkorning, folierad metamorf bergart, oftast sammansatt av fältspat, kvarts, glimmer och eventuellt även amfibol, dvs. en granitisk till granitoid sammansättning.