1. gnosticism

  gnosticism, en religiös dualistisk rörelse för vilken gnosis är en nödvändig förutsättning för frälsning.
 2. Gnosjöanda

  Gnosjöanda, benämning på företagaranda som råder i den småländska kommunen Gnosjö och dess grannkommuner.
 3. gnosis

  gnosis, i religionen kunskap om Gud och om människans bestämmelse, ofta synonym till sophia (’vishet’).
 4. gnomon

  gnomon, lodrät stav eller pelare använd för astronomiska observationer.
 5. gnom

  gnom, enligt medeltida föreställningar ett slags dvärgartat, underjordiskt väsen; hos Paracelsus jordande, en typ av elementarande.
 6. gnom

  gnom, kort allmän levnadsregel, sentens, ofta i poetisk form.
 7. Gnosjö

  Gnosjö, kommun och tätort i Småland (Jönköpings län).

 8. gno

  gno verb ~dde ~tt, pres. ~r SUBST.: gnoende
  Svensk ordbok
 9. gnocchi

  gnocchi, italiensk klimp, vanligen tillverkad av potatisdeg som formas till avlånga små bullar, räfflas med gaffel eller trycks till med fingret samt kokas i vatten.
 10. gnotobiologi

  gnotobiologi, vetenskapsgren som gäller uppfödande och studium av sådana laboratoriedjur vilkas mikrobflora är definierad.