1. Gnosjö

  Gnosjö, församling i Växjö stift, Gnosjö kommun, Småland (Jönköpings län); 4 841 invånare (2011).
 2. Gnosjöanda

  Gnosjöanda, benämning på företagaranda som råder i den småländska kommunen Gnosjö och dess grannkommuner.
 3. gnosis

  gnosis, inom medicinen förmåga att känna igen föremål och händelser vilket förutsätter ett samspel mellan sinnesintryck och minnen.
 4. gnosis

  gnosis, i religionen kunskap om Gud och om människans bestämmelse, ofta synonym till sophia (’vishet’).
 5. gnosticism

  gnosticism, en religiös dualistisk rörelse för vilken gnosis är en nödvändig förutsättning för frälsning.
 6. Gnosjö

  Gnosjö är namnet på båden en kommun och centralorten i Gnosjö kommun.

 7. gnostiska evangelier

  gnostiska evangelier, fyra av de gnostiska skrifter på koptiska som påträffats i Nag Hammadi (Egypten) 1945 (dess gnostiska ursprung är dock omtvistat).
 8. gnosis

  gnosis [gnå´s-] subst., ingen böjning, n-genus ORDLED: gnos-is
  Svensk ordbok
 9. gnostisk

  gnostisk [gnås´-] adj. ~t ORDLED: gnost-isk
  Svensk ordbok
 10. gnosticism

  gnosticis´m subst. ~en ORDLED: gnost-ic-ism-en
  Svensk ordbok