1. god

  god ibl. äv. vard. 3go adj. gott, komp. ~are el. bättre [bät´-], superl. ~ast el. bäst
  Svensk ordbok
 2. god man

  god man, förtroendeman som enligt olika lagbestämmelser och för olika syften ska utses i vissa fall.
 3. god bris

  god bris, vind på sjön med vindstyrka 3 enligt Beaufortskalan.
 4. god affärssed

  god affärssed, gott affärsskick, norm för tillbörligt handlande i näringslivet.
 5. god redovisningssed

  god redovisningssed, redovisningsförfarande som ska följas av den som är bokföringsskyldig.
 6. god sed

  god sed, rättsligt begrepp som i vissa sammanhang används med, eller undantagsvis utan, stöd av skriven lag för att precisera normer inom en yrkeskategori eller inom samhället mer allmänt, och som representerar en viss yrkesetisk eller allmänt moralisk nivå.
 7. god tro

  god tro, juridisk term för den situation någon befinner sig i när han med fog hävdar en viss uppfattning trots att den inte motsvarar verkligheten.
 8. God Save the Queen

  God Save the Queen, eller God Save the King, sedan 1825 Storbritanniens nationalsång.
 9. Church of God

  Church of God, namn på ett stort antal samfund i USA, vanligen tillhöriga pingströrelsen.
 10. Act of God

  Act of God, oförutsedd, extraordinär händelse som kan befria från skyldigheten att fullgöra ingånget avtal, se force majeure.