1. gode

  gode, benämning på hövding under Islands äldsta historia.
 2. Magnus den gode

  Magnus den gode, kung av Norge och Danmark, se Magnus I den gode.
 3. Magnus I den gode

  Magnus I den gode, född ca 1024, död 1047, kung av Norge från 1035 och av Danmark från 1042, son till Olav  II Haraldsson (den helige).
 4. god man

  god man, förtroendeman som enligt olika lagbestämmelser och för olika syften ska utses i vissa fall.
 5. USA

  USA, Amerikas förenta stater, Förenta staterna, stat i Nordamerika; 9,52 miljoner km2 (därav 0,5 miljoner km2 vatten), 327,2 miljoner invånare (2019).

 6. François de Voltaire

  Voltaire, François de (egentligen François Marie Arouet), född 21 november 1694, död 30 maj 1778, fransk författare.
 7. kapitalism

  kapitalism, ekonomiskt system där produktionsmedlen företrädesvis befinner sig i privat ägo och där produktionen regleras av marknadskrafterna.
 8. god tro

  god tro, juridisk term för den situation någon befinner sig i när han med fog hävdar en viss uppfattning trots att den inte motsvarar verkligheten.
 9. gods

  gods, jordegendom, se godssystem och herrgård.
 10. sinnelagsetik

  sinnelagsetik är en teori som menar att det är en persons avsikter som avgör om en handling är god eller inte.