1. Godesbergprogrammet

  Godesbergprogrammet (tyska Das Godesberger Grundsatzprogramm der SPD), partiprogram för de västtyska socialdemokraterna, antaget i Godesberg 1959. 1950-talets framgångar för kristdemokraterna hade gjort att den västtyska socialdemokratin (SPD) stagnerat till ett nejsägarparti utan verkligt inflytande.
 2. Godesberg

  Godesberg, Bad Godesberg, sedan 1969 stadsdel i södra Bonn, i delstaten Nordrhein-Westfalen, Tyskland, belägen på västra Rhenstranden.
 3. gods

  gods, jordegendom, se godssystem och herrgård.
 4. gods

  gods, som sjöterm: all wire och tågvirke som ingår i ett segelfartygs rigg.
 5. gode

  gode, benämning på hövding under Islands äldsta historia.
 6. gods

  gods, inom juridiken egendom, ägodelar, särskilt om lös egendom och om varor som ingår i transport.
 7. god man

  god man, förtroendeman som enligt olika lagbestämmelser och för olika syften ska utses i vissa fall.
 8. godhet

  go`dhet subst. ~en ORDLED: god-het-en
  Svensk ordbok
 9. gods

  gods [got´s] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: gods-et
  Svensk ordbok
 10. god

  god ibl. äv. vard. 3go adj. gott, komp. ~are el. bättre [bät´-], superl. ~ast el. bäst
  Svensk ordbok