1. gods

  gods, jordegendom, se godssystem och herrgård.
 2. gods

  gods, som sjöterm: all wire och tågvirke som ingår i ett segelfartygs rigg.
 3. gods

  gods, inom juridiken egendom, ägodelar, särskilt om lös egendom och om varor som ingår i transport.
 4. gods

  gods [got´s] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: gods-et
  Svensk ordbok
 5. farligt gods

  farligt gods, samlingsterm för ämnen och produkter som har sådana farliga egenskaper att de kan skada människor, djur, miljö och egendom om de inte hanteras rätt under transport.
 6. gillt gods

  gillt gods, term som i 1905 års köplag användes om felfri vara som en säljare var skyldig att lämna i ersättning för felaktig vara.
 7. bestämt gods

  bestämt gods, köprättslig term som innebär att köparen valt ut ett enda bestämt föremål att köpa, t.ex. en begagnad bil, och att säljaren varken har rätt eller skyldighet att leverera ett annat föremål.
 8. gods- och ränteavsöndring

  gods- och ränteavsöndring, en genom donation eller försäljning genomförd överföring av kronans jordinnehav och skatteinkomster.
 9. avvisande av gods

  avvisande av gods, köprättslig term för den rättighet som tillkommer en köpare vid fel i varan.
 10. fritt skepp gör fritt gods

  fritt skepp gör fritt gods, folkrättslig regel för sjöstridskrafters behandling av handelsfartyg i krig.