1. plattgård

  plattgård, större gård anlagd av godsägare som ersättning för en av denne helt eller delvis tidigare nedlagd jordbruksby.
 2. jaktelev

  jaktelev, person som genomgår utbildning eller praktik för tjänst som jaktvårdstjänsteman eller yrkesjägare.
 3. Onsjö härad

  Onsjö härad är beläget väster om Ringsjön, västra Skåne.
 4. Svedala

  Svedala, kommun i Skåne (Skåne län).

 5. mejeri

  mejeri [ma i-] domus ’husmästare’), lokal eller företag vari mjölk förädlas till mejeriprodukter.
 6. Frosta härad

  Frosta härad, område i mellersta Skåne, söder och öster om Ringsjön.
 7. frälsedonationer

  frälsedonationer, gåvor från regenten av kronohemman och räntor från skattehemman på frälsevillkor, i Sverige främst under 1600-talet.
 8. godssystem

  godssystem är ett sätt att organisera jordbruk i stor skala.

 9. Gamla Finland

  Gamla Finland, även Ryska Finland eller Viborgska guvernementet, de delar av Finland som avträddes till Ryssland genom frederna i Nystad 1721 och Åbo 1743.
 10. hals- och handrätt

  hals- och handrätt, ursprungligen rätt att döma någon till döden genom halshuggning och till stympning genom handens avhuggande.