1. Utvecklingsavtalet

  Utvecklingsavtalet, UVA, medbestämmandeavtal från 1982 mellan SAF, LO och PTK för större delen av den privata sektorn.
 2. styrman

  styrman, befälsbefattning på handelsfartyg. Den främste styrmannen – befälhavarens närmaste ersättare – kallas överstyrman.
 3. Achesonplanen

  Achesonplanen, plan för utnyttjande av FN:s generalförsamling när FN:s säkerhetsråd är handlingsförlamat till följd av att någon permanent medlem av rådet utövat sin vetorätt.
 4. mål–medelschemat

  mål–medelschemat, sociologisk typologi, konstruerad av Robert Merton för klassificering av möjliga förhållningssätt till godtagna mål och medel i samhället.
 5. Börje

  Börje, f.d. församling i Uppsala kommun, Uppland (Uppsala län).
 6. allmänna opinionen

  allmänna opinionen är ett begrepp utan allmänt godtagen definition.
 7. ordbildning

  ordbildning, bildande av nya ord genom olika processer, av vilka de vanligaste är avledning, förkortning och sammansättning.
 8. irish draught

  irish draught, irish draft, ID, gammal irländsk hästras av det grövre slaget vilken används i jordbruket men också som körhäst och ridhäst.
 9. Urho Kekkonen

  Kekkonen, Urho, född 3 september 1900, död 31 augusti 1986, finländsk politiker (centerpartist), president 1956–81, riksdagsman 1936–56, riksdagens talman 1948–50, justitieminister 1936–37 och 1944–46, inrikesminister 1937–39, statsminister 1950–53 och 1954–56, utrikesminister maj–oktober 1954.
 10. Osloprocessen

  Osloprocessen, fredsprocess mellan Israel och Palestina.