1. godtycklig

  go`dtycklig adj. ~t ORDLED: god--tyck-lig
  Svensk ordbok
 2. osmos

  osmos, transport av lösningsmedel mellan två faser med olika koncentration av upplösta ämnen och där faserna är åtskilda av ett membran som endast släpper genom lösningsmedlets molekyler.
 3. kultur

  kultur, odling, bildning.

 4. dadaism

  dadaism, sammanfattande benämning på tendenser i kulturlivet i skilda länder under och närmast efter första världskriget.
 5. hydrolys

  hydrolys, kemisk reaktion vid vilken en bindning spjälkas genom reaktion med vatten,

 6. trigonometriska funktioner

  trigonometriska funktioner, sammanfattande benämning på de matematiska funktionerna sinus (sin  t), cosinus (cos  t), tangens (tan  t), cotangens (cot  t), secans (sec  t) och cosecans (cosec  t).
 7. Homeros

  Homeros, sannolikt en historisk person på 700-talet f.Kr. från det joniska Mindre Asien.
 8. rättssäkerhet

  rättssäkerhet, juridisk rättvisa.
 9. alkalimetaller

  alkalimetaller, sammanfattande benämning på de sex metalliska grundämnena i periodiska systemets grupp 1 (IA): litium, natrium, kalium, rubidium, cesium och francium.

 10. Turingmaskin

  Turingmaskin, abstrakt beräkningsmekanism, formulerad av Alan Turing 1936.