1. Google

  Google®, sökmotor på internet, etablerad 1998.

 2. googla

  googla, att med hjälp av Google® eller annan sökmotor söka information på internet.

 3. Google Inc.

  Google Inc., Mountain View, Kalifornien, amerikanskt internetföretag med bland annat sökmotorn Google.

 4. mobiltelefoni

  mobiltelefoni, radiosystem som medger trådlös kommunikation mellan mobila enheter och andra system såsom fasta telefoner eller internet.

 5. YouTube

  YouTube, webbplats för distribution och konsumtion av videoklipp, grundad 2005 i USA.
 6. Edward Snowden-affären

  Edward Snowden-affären, benämning som kopplas till avslöjandet att den amerikanska underrättelsetjänsten NSA övervakat data- och teletrafik runtom i världen.

 7. smartmobil

  smartmobil, smarttelefon, engelska smartphone, mobiltelefon med avancerade datorfunktioner, internetuppkoppling, kamera och ofta även satellitnavigator och qr-läsare.

 8. jordglob

  jordglob är ett klot med en kartbild som visar jordens yta.

 9. Sveriges Radio AB

  Sveriges Radio AB, SR, programföretag som sedan 1993 ansvarar för public service-radio i Sverige, organiserat som aktiebolag och ägt av en av staten bildad stiftelse.

 10. sakernas internet

  sakernas internet, engelska Internet of things (IoT), begrepp inom informationsteknik avseende alla de enheter som via inbyggda sensorer eller datorer är uppkopplade mot internet.