1. Google

  Google®, sökmotor på internet, etablerad 1998.

 2. Google nyheter

  Google Nyheter, engelska Google News, nyhetstjänst lanserad 2002 av Google Inc., som automatiskt söker av nyhetskällor på internet, publicerar de första två–tre meningarna i texten och sedan länkar till källan.

 3. googla

  googla, att med hjälp av Google® eller annan sökmotor söka information på internet.

 4. Google Inc.

  Google Inc., Mountain View, Kalifornien, amerikanskt internetföretag med bland annat sökmotorn Google.

 5. mobiltelefoni

  mobiltelefoni, radiosystem som medger trådlös kommunikation mellan mobila enheter och andra system såsom fasta telefoner eller internet.

 6. YouTube

  YouTube, webbplats för distribution och konsumtion av videoklipp, grundad 2005 i USA.
 7. smartmobil

  smartmobil, smarttelefon, engelska smartphone, mobiltelefon med avancerade datorfunktioner, internetuppkoppling, kamera och ofta även satellitnavigator och qr-läsare.

 8. Edward Snowden-affären

  Edward Snowden-affären, benämning som kopplas till avslöjandet att den amerikanska underrättelsetjänsten NSA övervakat data- och teletrafik runtom i världen.

 9. jordglob

  jordglob är ett klot med en kartbild som visar jordens yta.

 10. Sveriges Radio AB

  Sveriges Radio AB, SR, programföretag som sedan 1993 ansvarar för public service-radio i Sverige, organiserat som aktiebolag och ägt av en av staten bildad stiftelse.