1. goter

  goter (latin Goti), benämning på vissa germanfolk under antiken och tidig medeltid.
 2. Gotenhafen

  Gotenhafen , 1939–45 namn på den polska staden Gdynia.
 3. Michael Jackson

  Jackson, Michael, född 29 augusti 1958, död 25 juni 2009, amerikansk sångare och låtskrivare, bror till Janet Jackson.
 4. blues

  blues, musiktradition med ursprung i den afroamerikanska kulturen i USA:s sydstater, i synnerhet Mississippi, Texas, Louisiana och Georgia.
 5. finanskris

  finanskris, allvarlig rubbning i den finansiella marknadens funktion att tillgodose likviditetsbehov och omfördela risker i ekonomin.
 6. AC/DC

  AC/DC, australisk-brittisk rockgrupp, bildad 1973 i Sydney av de skotskfödda bröderna och gitarristerna Malcolm Young (1953–2017) och Angus Young (född 1955).

 7. krönika

  krönika, historisk framställning, företrädesvis från medeltiden, där det sammanhållande bandet utgörs av de skildrade händelsernas tidsföljd.
 8. gotiska

  gotiska, det sedan länge utdöda germanska språk som talades och skrevs av goterna.
 9. fornnordisk religion

  fornnordisk religion, samlande benämning på de religionsformer under förkristen tid i Norden som det finns belägg för i arkeologiskt och skriftligt material.
 10. arianism

  arianism, teologisk lära, först utformad av presbytern Arius (Areios) i Alexandria ca 315.