1. goter

  goter (latin Goti), benämning på vissa germanfolk under antiken och tidig medeltid.
 2. gote

  gote, benämning på den gotländska örtugen, varav det gick 3 på öret eller 24 på marken (penningar).
 3. Gota Bank

  Gota Bank, en av Sveriges större affärsbanker fram till 1994, då banken uppgick i Nordbanken.
 4. Gota-koncernen

  Gota-koncernen, finansgrupp 1987–92 med holdingbolaget Gota AB som moderbolag.
 5. Gota Media

  Gota Media, mediekoncern med huvudkontor i Kalmar, grundad 2003 genom en sammanslagning av rörelserna i Sydostpress och Borås Tidning.
 6. got

  got [go´t äv. gå´t] subst. ~en ~er [go´t- äv. gå´t-] ORDLED: got-en
  Svensk ordbok
 7. Gotabanken

  Gotabanken, mellan 1988 och 1990 firmanamn på Gota Bank.
 8. Götabanken

  Götabanken, mellan 1972 och 1988 firmanamnet på Gota Bank.
 9. Skånemedia

  Skånemedia, medieföretag bildat 2003 med Bonnier AB som huvudägare, från 2011 ägt av Gota Media och Stiftelsen Kristianstadspress och sedan 2018 med Gota Media som ensam ägare.

 10. Wermlandsbanken

  Wermlandsbanken, provinsbank grundad i Karlstad 1832 under namnet Wermlands provincialbank.