1. Gotska Sandön

  Gotska Sandön, ö i Östersjön, ca 40 km norr om Gotland; 36,5 km 2.
 2. Gotse Deltjev

  Gotse Deltjev, stad i sydvästra Bulgarien; för belägenhet se landskarta Bulgarien.
 3. gotsk

  gotsk [gåt´-] adj. ~t ORDLED: got-ska
  Svensk ordbok
 4. goter

  goter (latin Goti), benämning på vissa germanfolk under antiken och tidig medeltid.
 5. gote

  gote, benämning på den gotländska örtugen, varav det gick 3 på öret eller 24 på marken (penningar).
 6. Gota Bank

  Gota Bank, en av Sveriges större affärsbanker fram till 1994, då banken uppgick i Nordbanken.
 7. Gota-koncernen

  Gota-koncernen, finansgrupp 1987–92 med holdingbolaget Gota AB som moderbolag.
 8. Gota Media

  Gota Media, mediekoncern med huvudkontor i Kalmar, grundad 2003 genom en sammanslagning av rörelserna i Sydostpress och Borås Tidning.
 9. got

  got [go´t äv. gå´t] subst. ~en ~er [go´t- äv. gå´t-] ORDLED: got-en
  Svensk ordbok
 10. Gotabanken

  Gotabanken, mellan 1988 och 1990 firmanamn på Gota Bank.