1. gottgöra

  gottgöra [gåt`-] verb gottgjorde gottgjort, pres. gottgör ORDLED: gott--gjor-de SUBST.: gottgörande; gottgörelse
  Svensk ordbok
 2. gottgörelse

  gottgörelse [gåt`-] subst. ~n ~r ORDLED: gott--gör-els-en
  Svensk ordbok
 3. folkrättsdelikt

  folkrättsdelikt, handling som strider mot folkrätten.
 4. botgöring

  botgöring, den del av botsakramentet (se bot) som innebär att syndaren i handling visar sin ånger och villighet att gottgöra vad han brutit.
 5. remburs

  remburs,, förfarande inom internationellt betalningsväsen varvid en bank på uppdrag av en importör ställer ut ett betalningslöfte till förmån för en exportör i annat land.
 6. bonus

  bonus, olika former av gottgörelser och belöningar, tillägg, återbäringar eller rabatter av något slag.
 7. reklamation

  reklamation, underrättelse som krävs för att bevara en rättighet eller för att undvika en rättslig effekt.
 8. En julsång på prosa

  En julsång på prosa, A Christmas Carol, den första av den engelske författaren Charles Dickens julberättelser, publicerad i december 1843.

 9. Anselm av Canterbury

  Anselm av Canterbury, född ca 1033, död 21 april 1109, filosof och teolog, från 1093 ärkebiskop av Canterbury.
 10. ransonering

  ransonering innebär vanligen att köparna genom politiska beslut tillåts köpa maximalt en viss kvantitet av en viss vara eller tjänst.