1. grädda

  2grädd`a subst. ~n ORDLED: grädd-an
  Svensk ordbok
 2. grädda

  1grädd`a verb ~de ~t ORDLED: grädd-ar SUBST.: gräddande, gräddning
  Svensk ordbok
 3. grädde

  grädde, emulsion av mjölkfett i vatten, vilken erhålls genom att de lättare fettkulorna avskiljs från mjölken.
 4. gräddig

  grädd`ig adj. ~t ORDLED: grädd-ig
  Svensk ordbok
 5. grädde

  grädd`e subst. ~n ORDLED: grädd-en
  Svensk ordbok
 6. mejeri

  mejeri [ma i-] domus ’husmästare’), lokal eller företag vari mjölk förädlas till mejeriprodukter.
 7. tallrikscentrifug

  tallrikscentrifug, separator där den roterande cylindern (kulan) innehåller ett antal koniska plåtar (tallrikar).
 8. Alfa Laval AB

  Alfa Laval AB, Lund, moderbolag i en internationellt verksam industrikoncern.
 9. Alexander

  Alexander, drink av lika delar cognac, kakaolikör och grädde.
 10. à la crème

  à la crème, anrättad med grädde.