1. grädda

  2grädd`a subst. ~n ORDLED: grädd-an
  Svensk ordbok
 2. grädda

  1grädd`a verb ~de ~t ORDLED: grädd-ar SUBST.: gräddande, gräddning
  Svensk ordbok
 3. kosher

  kosher är ett ord inom judendomen för mat som man får äta och föremål som man får använda i religiösa sammanhang.
 4. fetter

  fetter är ämnen som finns i växter och djur som upplagsnäring och ”byggstenar” i vissa celler.

 5. centrifugering

  centrifugering, mekanisk metod för att med centrifugalkraftens hjälp separera icke blandbara vätskor från varandra eller fasta ämnen från en vätska eller gas.
 6. Alfa Laval AB

  Alfa Laval AB, Lund, moderbolag i en internationellt verksam industrikoncern.
 7. indisk mat

  indisk mat. Med de stora skillnader som föreligger i såväl religiösa som klimat- och odlingsmässiga förhållanden är det en grov förenkling att tala om ett indiskt kök som en enhet.

 8. centrifug

  centrifug, roterande teknisk anordning, som genom centrifugalkraften åstadkommer separation av en vätskeblandnings beståndsdelar eller avskiljning av fasta ämnen från vätskor eller vätskor från fasta ämnen.
 9. fransk mat

  fransk mat, mat lagad i enlighet med fransk tradition.

 10. separator

  separator, centrifugalseparator, apparat som separerar två icke blandbara vätskor av olika densitet eller en vätska och partiklar med hjälp av centrifugalkraft.