1. grävling

  grävling är ett däggdjur med ett speciellt utseende.
 2. grävlingar

  grävlingar, Melinae , underfamilj mårddjur med de nio arterna grävling, nordamerikansk grävling, solgrävlingar (fyra arter i släktet Melogale), stinkgrävlingar (två arter i släktet Mydaus) och svingrävling ( Arctonyx collaris).
 3. grävsteklar

  grävsteklar, rovsteklar , Sphecidae, familj i insektsordningen steklar.
 4. Gräve

  Gräve, f.d. församling i Örebro kommun, Närke (Örebro län).
 5. Stockholms blodbad

  Stockholms blodbad, benämning på avrättningarna i Stockholm 8–9 november 1520 efter Kristian II:s kröning.
 6. grävkäpp

  grävkäpp, ett enkelt redskap som i primitiva jordbrukskulturer används för både luckrande av jorden och grävande av gropar vid plantering eller sådd.
 7. grävspår

  grävspår, fossila spår efter grävande djur, en typ av spårfossil.
 8. grävdykare

  grävdykare, Noteridae , familj skalbaggar som har världsvid utbredning och omfattar ca 175 arter, varav två i Sverige, Noterus crassicornis och N. clavicornis.
 9. grävuggla

  grävuggla, annat namn på prärieuggla.
 10. grävödlor

  grävödlor, annat namn på familjen blindödlor.