1. grövre

  grövre se grov
  Svensk ordbok
 2. skrubba

  skrubba, grövre karda, se kardning.
 3. kambium

  kambium, lateralt meristem, dvs. celldelningszon mellan xylem (veddel) och floem (sildel) i växt.
 4. langarn

  langarn , grövre knyppeltråd som bildar konturtråd i ett spetsmönster.
 5. bryggarfrack

  bryggarfrack, bryggarväst , populärnamn på storväst, ett grövre arbetsplagg.
 6. rissel

  rissel, ett grövre såll, särskilt om sådant som förr användes i ett inledande skede av sädesrensningen.
 7. riksanstalt

  riksanstalt, tidigare inom kriminalvården benämning på anstalt för intagna som dömts för grövre brott.
 8. krosstensgrus

  krosstensgrus, äldre namn på jordarten morän, särskilt i dess grövre former.
 9. restskog

  restskog, skog som genom att de grövre träden ensidigt tagits ut fått sin slutenhet och produktion starkt nedsatt.
 10. syring

  syring, fingerborg utan botten, använd av skräddare, sadelmakare och skomakare.