1. grabb

  grabb subst. ~en ~ar ORDLED: grabb-en
  Svensk ordbok
 2. Stor grabb

  Stor grabb, hederstitel inom svensk idrott, se Stora grabbar.
 3. grabba

  grabb`a verb ~de ~t ORDLED: grabb-ar SUBST.: grabbande
  Svensk ordbok
 4. grabbig

  grabb`ig adj. ~t ORDLED: grabb-ig
  Svensk ordbok
 5. grabbnäve

  grabb`näve subst. ~n grabbnävar ORDLED: grabb--näv-en
  Svensk ordbok
 6. grabbatag

  grabb`atag subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: grabba--tag-et
  Svensk ordbok
 7. Stora grabbar

  Stora grabbar, en 1928 av Bo Ekelund lanserad benämning på innehavare av Svenska (fri)idrottsförbundets hederstecken.
 8. land grabbing

  land grabbing, engelska benämningen på markrofferi.
 9. Christian Dietrich Grabbe

  Grabbe, Christian Dietrich, 1801–36, tysk författare.
 10. Sickan Carlsson

  Carlsson, Sickan, 1915–2011, skådespelerska.