1. grabbatag

  grabb`atag subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: grabba--tag-et
  Svensk ordbok
 2. Stor grabb

  Stor grabb, hederstitel inom svensk idrott, se Stora grabbar.
 3. Stora grabbar

  Stora grabbar, en 1928 av Bo Ekelund lanserad benämning på innehavare av Svenska (fri)idrottsförbundets hederstecken.
 4. Christian Dietrich Grabbe

  Grabbe, Christian Dietrich, 1801–36, tysk författare.
 5. grabba

  grabb`a verb ~de ~t ORDLED: grabb-ar SUBST.: grabbande
  Svensk ordbok
 6. grabbig

  grabb`ig adj. ~t ORDLED: grabb-ig
  Svensk ordbok
 7. grabb

  grabb subst. ~en ~ar ORDLED: grabb-en
  Svensk ordbok
 8. Sickan Carlsson

  Carlsson, Sickan, 1915–2011, skådespelerska.
 9. Helge Lindberg

  Lindberg, Helge, 1898–1973, kapellmästare och schlagerkompositör.
 10. Zoltán Fábri

  Fábri, Zoltán, 1917–94, ungersk filmregissör.