1. gradnät

  gradnät är ett rutnät på en karta eller en jordglob.
 2. grad

  grad, temperaturenhet i ett flertal temperaturskalor.
 3. grad

  grad betyder ungefär ”steg”.
 4. grad Celsius

  grad Celsius, beteckning °C, är SI-enhet för ”vanlig temperatur”, celsiustemperatur, dvs. temperatur över smältpunkten för is (under preciserade förhållanden).
 5. grad

  grad, beteckning för gradient.
 6. grad Kelvin

  grad Kelvin, beteckning °K, äldre namn på temperaturenheten kelvin (K).
 7. gradient

  gradient, i perceptionspsykologin detsamma som texturgradient (se bild djupseende).
 8. grad Rankine

  grad Rankine, enhet för termodynamisk temperatur med beteckningen °R (jämför dock grad Réaumur).
 9. grad Fahrenheit

  grad Fahrenheit, beteckning °F, temperaturenhet i en skala framtagen av Daniel Gabriel Fahrenheit.
 10. gradient

  gradient, matematiskt begrepp.