1. tumstock

  tumstock är ett verktyg som man mäter längder med.
 2. reaction level scale

  reaction level scale, skala för gradering av medvetandegraden hos patienter med hjärnskada.
 3. galvanoskop

  galvanoskop, instrument utan gradering, avsett att påvisa elektrisk ström i en krets.
 4. pejlskiva

  pejlskiva, anordning på fartyg med vilken navigatören optiskt kan bestämma riktningar och bäringar.
 5. allt-eller-intet-reaktion

  allt-eller-intet-reaktion, fysiologisk reaktion som normalt inte uppvisar någon gradering, t.ex. de elektriska förändringar som sker när en nervcell eller en syncell stimuleras.
 6. jakobsstav

  jakobsstav, gradstock, medeltida astronomiskt vinkelmätningsinstrument.
 7. David Hartley

  Hartley, David, 1705–57, brittisk filosof och psykolog.
 8. målrelaterade betyg

  målrelaterade betyg, en form av formaliserad värdering och gradering av elevernas studieresultat i skolan, som förutsätter att åsyftade kunskaps- och färdighetsmål i förväg noga preciserats.
 9. Glasgow Coma Scale

  Glasgow Coma Scale , GCS, reaktionsskala för klinisk gradering av neurologisk status och vakenhetsgrad.
 10. Borgskalan

  Borgskalan, Borgs RPE-skala, skattningsskala för upplevd ansträngning, konstruerad på 1960-talet för att användas i samband med arbetsprov.