1. gradning

    gradning, inom snickeritekniken benämning på ett sätt att sammanfoga träskivor, t.ex. vid isättning av hyllplan eller mellanväggar i skåpmöbler.
  2. grad

    1grad subst. ~en ~er [gra`d- äv. gra´d-] ORDLED: grad-en
    Svensk ordbok