1. grannskapsenhet

  grannskapsenhet, område där befolkningen har nära till gemensam service, t.ex. butik och skola.
 2. Granny Smith

  Granny Smith, äppelsort som uppstod i Australien när Maria Ann (”Granny”) Smith 1868 sådde en äppelkärna av okänt ursprung.
 3. grannelag

  grannelag, lag av samarbetande bönder på granngårdar.
 4. grann

  2grann se 2grand
  Svensk ordbok
 5. grann

  1grann adj. grant
  Svensk ordbok
 6. nationalism

  nationalism är idén att ett folk, det vill säga människor som talar samma språk och har samma kultur, ska ha ett eget land.
 7. konkurrens

  konkurrens, i ekologin en relation mellan två individer, populationer eller arter där den ena parten förbrukar eller lägger beslag på en resurs som därmed inte blir tillgänglig för den andra.
 8. grannpollination

  grannpollination, geitonogami , typ av självpollination som innebär att pollen från en blomma pollinerar en annan blomma på samma planta; pollinationen kan orsakas av blommorna själva, av insekter eller av vinden.
 9. grannelagsrätt

  grannelagsrätt, till sitt innehåll omtvistade folkrättsliga regler som principiellt anses innebära en skyldighet för en stat att vid utövandet av sina rättigheter på eget territorium ta skälig hänsyn till angränsande stats intressen.
 10. Granngården AB

  Granngården AB, Malmö, riksomfattande butikskedja, etablerad 1997.