1. grav

  grav är en plats där döda begravs, se gravskick och begravning.
 2. gravitation

  gravitation, den attraherande kraft (dragningskraften) som verkar mellan alla materiekroppar.
 3. graviditet

  graviditet, dräktighet, gestatio, den process hos däggdjurshonor inklusive människan som börjar med befruktning och som avslutas med födelsen ( förlossning). Jämför fosterutveckling.
 4. gravitationskonstanten

  gravitationskonstanten, konstanten G i Newtons formel F=G· m 1 m 2/ r 2 för den gravitationella attraktionskraften F mellan två massor m 1 och m 2 belägna på avståndet r från varandra.
 5. okände soldatens grav

  okände soldatens grav, sista viloplatsen för en eller flera oidentifierade soldater, som ofta dessutom fyller funktionen av att vara ett monument över krigets offer.
 6. gravskick

  gravskick, sätt att begrava de döda.
 7. graviditetstest

  graviditetstest, laboratorieundersökning av urin eller blod för att klarlägga om en kvinna är gravid.
 8. gravitationsvåg

  gravitationsvåg,  vågrörelse för vilken gravitationen är den återförande kraften.
 9. gravitationsstrålning

  gravitationsstrålning, strålningsfenomen där energi överförs i form av gravitationsvågor.

 10. grav

  3grav subst. ~en ORDLED: grav-en
  Svensk ordbok