1. Grenada

  Grenada, stat i Västindien.

 2. gren

  gren, i matematiken del av en funktions definitionsområde i den klassiska teorin för Riemann-ytor.
 3. gren

  gren, tidigare benämning på studieväg.
 4. Gren

  Gren, 12,8 km 2 stor sjö, 247 m ö.h., tillflöde till Vindelälven i Lappland.
 5. Axel Wenner-Gren

  Wenner-Gren (ursprungligen Wennergren), Axel, 1881–1961, affärs- och industriman.
 6. Grennaskolan

  Grennaskolan, tidigare riksinternatskola i Gränna, Jönköpings kommun, med undervisning på gymnasieskolans treåriga linjer och grundskolans högstadium 1970–2019.

 7. Wenner-Gren-stiftelserna

  Wenner-Gren-stiftelserna, två stiftelser med ursprung i en donation 1956 av Marguerite och Axel Wenner-Gren: Axel Wenner-Grens Stiftelse för Internationellt Forskarutbyte och Stiftelsen Wenner-Gren Center för Vetenskaplig Forskning.
 8. Wenner-Gren Center

  Wenner-Gren Center för vetenskaplig forskning, Stockholm, internationellt forskarcentrum, upprättat 1962 med medel donerade av Axel Wenner-Gren.
 9. lunga

  lunga, pulmo, pluralis pulmones, från kroppsytan inbuktande andningsorgan i vilka andningsmedium (vanligen luft) transporteras tidalt, dvs. först in, sedan ut i motsatt riktning.
 10. grenadjär

  grenadjär, på 1600-talet soldat som var särskilt uttagen för att kasta handgranat mot fienden.