1. gren

  gren, i matematiken del av en funktions definitionsområde i den klassiska teorin för Riemann-ytor.
 2. gren

  gren, tidigare benämning på studieväg.
 3. Gren

  Gren, 12,8 km 2 stor sjö, 247 m ö.h., tillflöde till Vindelälven i Lappland.
 4. gren

  gren subst. ~en ~ar ORDLED: gren-en
  Svensk ordbok
 5. Gunnar Gren

  Gunnar Gren var fotbollsspelare.
 6. Ivar Gren

  Gren, Ivar, omnämnd tidigast 1455, levde ännu 1495, riddare troligen 1457, riksråd från 1463; son till Magnus Gren.
 7. Magnus Gren

  Gren, Magnus, omnämnd tidigast 1424, död 1476, riksråd från 1435, riddare 1441.
 8. Måns Gren

  Gren, Måns, omnämnd tidigast 1506, död 1520, riksråd från 1512, son till Ivar Gren.
 9. Axel Wenner-Gren

  Wenner-Gren (ursprungligen Wennergren), Axel, 1881–1961, affärs- och industriman.
 10. Wenner-Gren-stiftelserna

  Wenner-Gren-stiftelserna, två stiftelser med ursprung i en donation 1956 av Marguerite och Axel Wenner-Gren: Axel Wenner-Grens Stiftelse för Internationellt Forskarutbyte och Stiftelsen Wenner-Gren Center för Vetenskaplig Forskning.