1. Grensholm

  Grensholm, herrgård i Norrköpings kommun, Östergötland (Östergötlands län).
 2. Wenner-Grens institut

  Wenner-Grens institut för experimentell biologi, forskningsinstitut, grundat 1939 med donationsmedel från bl.a. Axel Wenner-Gren.
 3. grensla

  gren`sla äv. grän`sla verb ~de ~t ORDLED: gren-slar, grän-slar SUBST.: grenslande, grensling, gränslande, gränsling
  Svensk ordbok
 4. grensle

  gren`sle äv. grän`sle adv. ORDLED: gren-sle, grän-sle
  Svensk ordbok
 5. grenstående

  gre`nstående adj., ingen böjning ORDLED: gren--stå-ende
  Svensk ordbok
 6. Harald Grenske

  Harald Grenske, född ca 960, död ca 995, norsk småkung i Vestfold.
 7. Wenner-Grenska Samfundet

  Wenner-Grenska Samfundet, stiftelse, grundad 1937 genom en gemensam donation av Axel Wenner-Gren och hans hustru Marguerite.
 8. gren

  gren, tidigare benämning på studieväg.
 9. grene

  grene, det norska namnet på rana, ett tjockt ylletäcke vävt i varptyngd vävstol.
 10. gren

  gren, i matematiken del av en funktions definitionsområde i den klassiska teorin för Riemann-ytor.