1. grep

  grep se gripa
  Svensk ordbok
 2. grep

  grep subst. ~en [gre´p-] ~ar el. ~n [gre`p-] grepar ORDLED: grep-en
  Svensk ordbok
 3. grepphål

  grepphål, hos träblåsinstrument längs tonkanalen sidborrade hål som är av primär betydelse för utvinnande av ett tonförråd.
 4. grepptabell

  grepptabell, schematisk uppställning av greppsystemet för ett blåsinstruments tonomfång.
 5. greppband

  greppband, tvärband på greppbrädan hos vissa stränginstrument (t.ex. gitarr, luta, gamba, melodicittra), av betydelse för klang och tonträffning särskilt vid flerstämmigt spel.
 6. greppnotation

  greppnotation, notskrift som med t.ex. siffror eller bokstäver visar tonernas platser på ett visst musikinstrument, se tabulatur.
 7. greppbräda

  greppbräda, eller gripbräda, är en träplatta som sitter på halsen på vissa stränginstrument, till exempel gitarr och violin.
 8. grepe

  2grepe se grep
  Svensk ordbok
 9. grepe

  1gre`pe subst. ~n grepar ORDLED: grep-en
  Svensk ordbok
 10. grepp

  grepp subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: grepp-et
  Svensk ordbok