1. grepp

  grepp subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: grepp-et
  Svensk ordbok
 2. grepphål

  grepphål, hos träblåsinstrument längs tonkanalen sidborrade hål som är av primär betydelse för utvinnande av ett tonförråd.
 3. grepptabell

  grepptabell, schematisk uppställning av greppsystemet för ett blåsinstruments tonomfång.
 4. greppband

  greppband, tvärband på greppbrädan hos vissa stränginstrument (t.ex. gitarr, luta, gamba, melodicittra), av betydelse för klang och tonträffning särskilt vid flerstämmigt spel.
 5. greppnotation

  greppnotation, notskrift som med t.ex. siffror eller bokstäver visar tonernas platser på ett visst musikinstrument, se tabulatur.
 6. greppbräda

  greppbräda, eller gripbräda, är en träplatta som sitter på halsen på vissa stränginstrument, till exempel gitarr och violin.
 7. greppa

  grepp`a verb ~de ~t ORDLED: grepp-ar SUBST.: greppande; grepp
  Svensk ordbok
 8. greppriktig

  grepp`riktig adj. ~t ORDLED: grepp--rikt-ig
  Svensk ordbok
 9. greppbräde

  grepp`bräde subst. ~t ~n ORDLED: grepp--bräd-et
  Svensk ordbok
 10. Iron Maiden

  Iron Maiden, brittisk hårdrockgrupp, bildad 1975 av basisten och låtskrivaren Steve Harris ( född 1957).