1. groda

  groda, se grodor.
 2. vanlig groda

  vanlig groda är en art i djurfamiljen äkta grodor.
 3. ätlig groda

  ätlig groda, Rana esculenta, art i familjen äkta grodor.
 4. grodor

  grodor, vanligt namn på arterna inom ordningen stjärtlösa groddjur (utom paddor); även annat namn på familjen äkta grodor.
 5. Gro Dahle

  Dahle, Gro, född 1962, norsk författare.
 6. embryo

  embryo är de första anlagen till en växt eller ett djur.
 7. groda

  gro`da subst. ~n grodor ORDLED: grod-an
  Svensk ordbok
 8. groddjur

  groddjur, amfibier, Amphibia, klass ryggradsdjur med drygt 4 000 nu levande arter fördelade på de tre ordningarna stjärtgroddjur, stjärtlösa groddjur och maskgroddjur.
 9. kloning

  kloning, process som resulterar i uppkomsten av en klon.

 10. äkta grodor

  äkta grodor, grodor, Ranidae, familj stjärtlösa groddjur med ca 700 arter.