1. gropfrätning

  gropfrätning, punktfrätning, punktkorrosion, korrosion som leder till bildning av frätgropar.
 2. grop

  grop subst. ~en ~ar ORDLED: grop-en
  Svensk ordbok
 3. gropugn

  gropugn, ugn täckt av ett horisontellt lock, där nyss gjutna stål- eller metallämnen (göt) ställs ned för att temperaturen skall utjämnas under stelningen.
 4. grophus

  grophus, benämning på företrädesvis förhistoriska hus som nedsänkts i marken.
 5. groplöja

  groplöja, Leucaspius delineatus , art i familjen karpfiskar.
 6. groplavar

  groplavar, Diploschistes och Gyalecta, släkten lavar med skorplik bål som har vanligen skålformigt rundade eller platta fruktkroppar (apothecier).
 7. Gropbakkengen

  Gropbakkengen, arkeologisk fyndort vid Varanger i Finnmark, Norge, som gett namn till en fas i nordnorsk yngre stenålder.
 8. gropnate

  gropnate, Potamogeton berchtoldii , art i familjen nateväxter.
 9. gropemalj

  gropemalj, franska champlevé, emaljarbete på metall.
 10. gropkeramisk kultur

  gropkeramisk kultur är en arkeologisk kultur i Norden under mellersta delen av bondestenålder för drygt 5 000 år sedan.