1. gropfrätning

  gropfrätning, punktfrätning, punktkorrosion, korrosion som leder till bildning av frätgropar.
 2. grop

  grop subst. ~en ~ar ORDLED: grop-en
  Svensk ordbok
 3. gropkeramisk kultur

  gropkeramisk kultur, skandinavisk fångstkultur under yngre stenåldern (mellanneolitisk tid, ca 3200–2300 f.Kr.), huvudsakligen knuten till de dåtida kusterna av Götaland och Svealand, Åland, nordöstra Danmark och södra Norge.
 4. gropugn

  gropugn, ugn täckt av ett horisontellt lock, där nyss gjutna stål- eller metallämnen (göt) ställs ned för att temperaturen skall utjämnas under stelningen.
 5. grophus

  grophus, benämning på företrädesvis förhistoriska hus som nedsänkts i marken.
 6. groplöja

  groplöja, Leucaspius delineatus , art i familjen karpfiskar.
 7. groplavar

  groplavar, Diploschistes och Gyalecta, släkten lavar med skorplik bål som har vanligen skålformigt rundade eller platta fruktkroppar (apothecier).
 8. Gropbakkengen

  Gropbakkengen, arkeologisk fyndort vid Varanger i Finnmark, Norge, som gett namn till en fas i nordnorsk yngre stenålder.
 9. gropnate

  gropnate, Potamogeton berchtoldii , art i familjen nateväxter.
 10. gropemalj

  gropemalj, franska champlevé, emaljarbete på metall.