1. klorofyll

  klorofyll är det ämne som ger växterna deras gröna färg.
 2. fortplantning

  fortplantning, förökning, reproduktion, alstrandet av avkomma – de levande organismernas främsta kännemärke.
 3. frögroning

  frögroning, hos fröväxt embryots vidareutveckling efter frövilan.

 4. ormbunkar

  ormbunkar, Pteridophyta, division växter med ca 9 000 nutida arter, de flesta fleråriga örtartade, men också trädartade finns.
 5. generationsväxling

  generationsväxling, inom botaniken växling mellan en haploid generation (med enkel kromosomuppsättning) och en diploid generation (med dubbel kromosomuppsättning) hos alger, svampar och växter.
 6. regnskog

  regnskog, ständigt grön skog i områden med en årsnederbörd av minst ca 1 500 mm, ofta väsentligt mer, fördelad över minst 9–10 av årets månader.
 7. Johann Gottfried von Herder

  Herder, Johann Gottfried von, född 25 augusti 1744, död 18 december 1803, tysk tänkare, kritiker och diktare.
 8. mangrove

  mangrove, skogstyp på löst underlag (från sand till gyttja) inom tidvattenbältet vid tropiska–subtropiska kuster och intill brackvattendelarna av floder som faller ut där.
 9. pollen

  pollen, frömjöl, ståndarmjöl, partiklar som bildas i ståndarna hos fröväxter och som innehåller hanliga könsceller omslutna av ett skyddande skal.

 10. spridning

  spridning, inom biologin en process varunder individer aktivt förflyttar sig eller passivt förflyttas utan återvändo från en punkt (ofta födelseplatsen) till en annan (jämför flyttning).