1. klorofyll

  klorofyll är det ämne som ger växterna deras gröna färg.
 2. fortplantning

  fortplantning, förökning, reproduktion, alstrandet av avkomma – de levande organismernas främsta kännemärke.
 3. frögroning

  frögroning, hos fröväxt embryots vidareutveckling efter frövilan.

 4. övervintring

  övervintring är växters och djurs sätt att överleva vintern. 

 5. generationsväxling

  generationsväxling, inom botaniken växling mellan en haploid generation (med enkel kromosomuppsättning) och en diploid generation (med dubbel kromosomuppsättning) hos alger, svampar och växter.
 6. ormbunkar

  ormbunkar, Pteridophyta, division växter med ca 9 000 nutida arter, de flesta fleråriga örtartade, men också trädartade finns.
 7. mangrove

  mangrove, skogstyp på löst underlag (från sand till gyttja) inom tidvattenbältet vid tropiska–subtropiska kuster och intill brackvattendelarna av floder som faller ut där.
 8. pollen

  pollen, frömjöl, ståndarmjöl, partiklar som bildas i ståndarna hos fröväxter och som innehåller hanliga könsceller omslutna av ett skyddande skal.

 9. regnskog

  regnskog, ständigt grön skog i områden med en årsnederbörd av minst ca 1 500 mm, ofta väsentligt mer, fördelad över minst 9–10 av årets månader.
 10. mjältbrand

  mjältbrand, anthrax, antrax, infektionssjukdom som orsakas av bakterien Bacillus anthracis, vars sporer har stor överlevnadsförmåga i jord, damm och vatten.