1. grovmo

  grovmo, kornfraktion som enligt Atterbergsskalan består av partiklar med diameter mellan 0,06 och 0,2 mm.
 2. grov kvinnofridskränkning

  grov kvinnofridskränkning, kvinnofridsbrott, fridsbrott som innebär att en kvinna utsätts för upprepade övergrepp av en man som hon är eller har varit gift med eller som hon bor eller har bott tillsammans med under äktenskapsliknande förhållanden.

 3. grovfoder

  grovfoder, fiberrikt foder, t.ex. hö, ensilage och halm.
 4. grov

  grov adj., komp. grövre [grö´v-], superl. grövst ORDLED: gröv-re
  Svensk ordbok
 5. grovtarm

  grovtarm, annat ord för tjocktarm.
 6. grovnate

  grovnate, Potamogeton lucens , art i familjen nateväxter.
 7. grovsilt

  grovsilt, kornfraktion som enligt normer för Svenska Geotekniska Föreningen (SGF) består av partiklar med diameter mellan 0,02 och 0,06 mm.
 8. grovt rån

  grovt rån, svårare slag av rån, t.ex. när synnerlig råhet visats eller offret hänsynslöst utnyttjats.
 9. industriella revolutionen

  industriella revolutionen, term som avser omvälvningen från agrarsamhälle till industrisamhälle, i första hand i Storbritannien men även industrisamhällets genombrott i andra länder.
 10. grov urkundsförfalskning

  grov urkundsförfalskning, svårare slag av urkundsförfalskning, t.ex. av särskilt farlig art.